Kompletní zajištění služeb ostrahy, recepce, ostrahy objektů, majetku a osob včetně bezpečnostního managementu. 

Recepční služby a ostraha bytového domu


Obhlídka a kontrola objektu

prostory objektu, budou pravidelně monitorovány/ obcházeny např. společné prostory domu, garáže/ parkovací stání, pravidelné obchůzky budou realizovány zejména kolem vstupu/ vstupů objektu, za účel kontroly osob pohybující se okolo domu. 

Kontrola příchozích osob

Neznámé nebo neohlášené návštěvy budou hlášeny interkomem nebo telefonem uživateli bytové jednotky bez případného vpuštění do objektu bytového domu.  

Dohled nad kamerovým systémem

pro nepřetržité sledování objektu užíváme kamerový systém, který zajistí pasivní ochranu celého objektu.  

Zajištění komfortních služeb uživateli bytu

přebírání poštovních zásilek, objednání dopravy (taxi), krátkodobá úschova cenných věcí, spolupráce recepce s odbornými firmami za účelem pohotového řešení technických poruch v jednotlivých bytových jednotkách  

Kontrolní hlášení bezpečnosti budovy

Vedení domovní knihy o záznamech obchůzek a kontrol, pravidelná reporting zodpovědné osobě 

Zaujalo Vás co děláme?