Jste majitelem jedné nebo více investičních nemovitostí? Nemáte čas se o ně starat a řešit každodenní strasti svých nájemníků? Užívejte si pohodlně Vaší investice. O vše se postaráme.

Správa dlouhodobého pronájmu

(jedná se o obecný výčet služeb, ke každé bytové a nebytové jednotce přistupujeme individuálně s dalšími službami)

1) Nalezení cílového nájemníka / formální převzetí současného nájemníka

 • Nájemník bude vybrán na základě Vašich požadavků a bližších specifik.
 • Nájemník bude prověřen z hlediska finanční stability.

2) Kompletní právní servis včetně nájemních smluv

 • Veškeré smlouvy lze individuálně "postavit" tak, aby byly podle Vašich představ - včetně doporučení našeho právního oddělení.

3) Pravidelnou kontrolu bytu, domu nebo nebytového prostoru s pravidelným reportingem

 • Kontrolu a reporting lze provádět, měsíčně, kvartálně, půlročně nebo ročně, včetně fyzické kontroly dané nemovitosti a jejích nájemníků

4) Zodpovědnost za finanční toky

 • Kontrola včasného odeslání nájemného - včetně upomínání.

5) Řešení potřeb nájemníka

 • Např. když nájemník potřebuje upravit nájemní smlouvu atd., případné stížnosti nájemníka spojené s užíváním bytu a zajistíme kompletní komunikaci s konkrétní osobou.

6) Technickou správu nemovitosti

 • V rámci kontroly dané nemovitosti (bod "3)") provádíme technickou kontrolu objektu. Stejně tak řešíme, běžnou technickou údržbu v případě potřeby - rozbitý vypínač, světlo, elektrotechnické zařízení atp. V případě větší opravy, zajistíme specializovanou firmu,  vše po předchozí domluvě.
 • Záruka - nájemníkovi se rozbije pračka, která je ve Vašem vlastnictví (v záruce), vyřešíme za Vás reklamaci nebo okamžitou opravu, aby měl nájemník stále stejný komfort bydlení.

7) Připravení bytu k předání dalšímu nájemníkovi

 • Po každém nájemníkovi se prostor vrátí do původní podoby nebo takové podoby, aby byl lehce pronajatelný - úklid, technická údržba apod.

8) Další služby

 • zastupování majitele na schůzích SVJ, BD a administrativních jednání
 • vymáhání dlužného nájemného
 • nákup/prodej investiční nemovitosti, poradenství
 • zajištění převodu elektřiny na nájemníka
 • vystěhování nájemníka
 • právní servis v oblasti
 • provoz non-stop telefonické linky
 • případné určení tržní ceny nájemného
 • podklady pro účetnictví (daňové přiznání)

Jak to funguje?

Varianta 1 - běžné nájemné

a) Platíte x% z nájemného mimo energií, služeb a dalších poplatků, tato částka je každoměsíčně fakturována. Nájemné chodí ve prospěch Vašeho účtu přímo od nájemníka.

Není-li byt obsazen nájemníkem, neplatíte žádnou provizi.

Nebo

b) Platíte x% z nájemného mimo energií, služeb a dalších poplatků, tato částka se každoměsíčně odečítá od nájemného, nájemník platí nájemné ve prospěch našeho účtu, následně jej odesíláme ve prospěch účtu Vašeho. V tomto případě služby a zúčtovatelné platby zasíláme za Vás.

Není-li byt obsazen nájemníkem, neplatíte žádnou provizi.

Varianta 2 - garantovaný nájem

Platíte x% z nájemného, mimo energií, služeb a dalších poplatků, tato provize je každoměsíčně od nájemného odečítána, nájemník platí nájemné ve prospěch našeho účtu, následně jej odesíláme ve prospěch účtu Vašeho. V tomto případě služby a zúčtovatelné platby zasíláme za Vás.

Garantujeme vyplacení nájemného. Byt standardně dlouhodobě pronajmeme, pokud nájemník nezaplatí nájemné nebo je byt neobsazený, zaplatíme nájemné za nájemníka.

O nic se nestaráte, Vaše investice generuje stabilní zisk, na který se můžete spolehnout. 

Máte zájem o nezávaznou cenovou nabídku a konkrétní řešení?